26 May 2016

Mounted Men at Arms 1450-1500 #1 // Cięzka jazda z Drakenborgu#1Presented miniatures were painted last year as the test models from the Mounted Knights 1450 – 1500 box. They were the first minis of horses that I have ever painted. Depending on the system that I play they serve as Knights of Drakenborg or as heavy cavalry from the period of Thirteen Years' War between Kingdom of Poland and Teutonic Order


Prezentowani rycerze zostali pomalowani pod koniec zeszłego roku jako pierwsze i testowe modele z pudełka ciężkiej jazdy od braci Perrych. Były to pierwsze modele koni jakie kiedykolwiek pomalowałem. W zależności od systemu w który gramy służą jako rycerze z Drakenborgu lub jako jazda z okresu wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim.


8 comments:

Comment if you like