18 August 2016

Descent - Ettin

Ettins from Descent 2nd Edition. The sculpt is not great but I somehow like them. Fast project for myself. Can be also use in Song of Blade and Heroes and Dragon Rampant

Ettiny pochodzą z drugiej edycji gry planszowej Descent wydanej przez FFG. Modele malowało się przyjemnie aczkolwiek odlew jest tragiczny a detali praktycznie brak lub są zakryte nadlewkami.