27 September 2015

Perry Miniatures Foot Knights 1450-1500 as Knights of Drakenborg #7Miniatures come from Perry Miniatures Foot Knights 1450-1500  box. We use them as the heavy infantry in Song of Blade and Heroes and/or foot men-at-arms in Lion Rampant games. Here and here you can see our previous models from this box.

Kolejni Rycerze z Drakenborgu pochodzący zestawu Perry Miniatures Foot Knights 1450-1500 składającego się na 36 spieszonych ciężkozbrojnych piechurów. Tutaj i tutaj możecie obejrzeć archiwalne posty w których pokazywaliśmy inne modele z tego pudła. 10 comments:

Comment if you like