17 July 2014

Rycerze z Drakenborgu #1 // Knights of Drakenborg #1

 


Ciężkozbrojni herbowi żołdacy na usługach barona Willema, stanowią o sile drużyny Pana na zamku Drakenborg. Zuchwałe rycerstwo utrzymuje się głównie z napadów na włości ościennych władyków oraz karawany kupieckie podróżujące przez obszary, które Willem z Drakenborgu uważa za swoje terytorium. Gminna wieść niesie o wyprawie mającej położyć kres napadom Drakenborczyków. Zbrojna rejza fundowana jest głównie ze środków starosty Bartłomieja z Rzeplicy oraz krasnoludzkich klanów z pobliskich gór, którym hrabia Drakenborg szczególnie zalazł za skórę swoimi łupieżczymi wypadami.

Heavy armigers are the main strength of baron Willem of Drakenborg forces. They live mostly from their ruthless and audacious assaults on nerby estates and caravans. Early this summer disturbing news has been brought to Drakenborg Castle that armed expedition is being formed by starost Bartholomew of Replin and mountain dwarves from nearby settlements. It's main purpose is to put the kibosh on Count Drakenborg and his roguish knights.Prezentowane 4 modele włoskiej firmy Fireforge Games, które służą nam jako frakcja w czasie potyczek w Song of Blades and Heroes pochodzą z zestawu Teutonic Knights. Całość składa się ze świetnie wykonanych 24 figurek w skali 28 mm.

Those 4 models come from Fireforge Games box Teutonic Infantry. There are 24 detailed 28mm scale models in that box. So far we have managed to paint only several of them. They are being used in our Song of Blades and Heroes skirmishes.

No comments:

Post a Comment

Comment if you like